ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В СУЧАСНОМУ

 ЦЕНТРАЛЬНОМУ СТЕРИЛІЗАЦІЙНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Діяльність сучасних лікарень неможлива без заходів щодо профілактики внутрілікарняних інфекцій. Засоби вкладені в гігієнічні, дезінфекційні, стерилізаційні системи, в організацію санітарно-гігієнічного режиму мінімізують витрати на лікування внутрілікарняних інфекцій. 

Всі пацієнти лікувального закладу, при отриманні медичної допомоги, піддаються ризику зараження внутрішньо лікарняними інфекціями. Такий ризик виникає при проведенні будь-якої гігієнічної, діагностичної або лікувальної процедури і зростає при процедурах із застосуванням виробів вимагають дезінфекції або стерилізації. Для зниження ризику зараження пацієнтів при перебуванні їх у лікувальному закладі в системі охорони здоров'я України регламентовані заходи спрямовані на недопустимість шляхів передачі внутрішньо лікарняних інфекцій. Також такому ризику підлягає персонал лікувального закладу.

CSSD.png

МЕТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ:

Основна мета процесу полягає в упорядкуванні та регламентації розрізнених в різних підрозділах установи робіт з підготовки хірургічного інструментарію, операційної білизни, перев'язувальних матеріалів і потоків їх руху в єдиній для установи технології.

Організація надійної сучасної системи стерилізації виробів медичного призначення, що виключає

   інструментальний фактор передачі внутрилікарняної інфекції в медичному закладі;

Забезпечення необхідних умови для здійснення процесів з підготовки, сортування, мийки та дезінфекції,

стерилізації усіх виробів застосованих у лікувально-діагностичному процесі роботи. 

ЗАДАЧІ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ:

Значне зменшення кількості ускладнень інфекційної етіології у пацієнтів;

Зниження витрат на лікування хворих з ускладненнями;

Скорочення тривалості перебування хворого на ліжку;

Механізація трудомістких процесів при роботі з медичним інструментарієм;

Зниження ризиків професійних інфекційних захворювань серед персоналу ЦСВ;

Зниження ризиків алергізації персоналу і прикріпленого контингенту за рахунок скорочення  використання

   хімічних дезінфекційних препаратів;

Оздоровлення гігієнічних умов при роботі з інструментами;

Зменшення амортизації, зносу і корозії інструментарію;

Скорочення  витрат на  хімічну дезінфекцію інструментарію;

Збільшення обсягів стерилізації;

Зменшення енерговитрат та води;

Зменшення часу стерилізації.

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ТА ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ВКЛЮЧАЄ:

Підсистему доставки інструментів і матеріалів у ЦСВ і назад у відділення; 

Підсистему перед-стерилізаційного очищення та сортування; 

Підсистему перед-стерилізаційної автоматичної мийки та дезінфекції (хімічною та тепловою обробкою)

   та контроль якості мийки;

Підсистему комплектації, упакування в пакувальний папір / укладання в контейнери; 

Підсистему парової стерилізації інструментів і матеріалів та контроль якості парової стерилізації;

Підсистему низько-температурної стерилізації: плазмової та/або паро-формальдегідної та контроль якості

   низько-температурної стерилізації.

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ:

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ:

ALL RIGHTS RESERVED. © OLFOMED LLC 2016-2020