ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В СУЧАСНОМУ

 ЦЕНТРАЛЬНОМУ СТЕРИЛІЗАЦІЙНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Діяльність сучасних лікарень неможлива без заходів щодо профілактики внутрілікарняних інфекцій. Засоби вкладені в гігієнічні, дезінфекційні, стерилізаційні системи, в організацію санітарно-гігієнічного режиму мінімізують витрати на лікування внутрілікарняних інфекцій. 

Всі пацієнти лікувального закладу, при отриманні медичної допомоги, піддаються ризику зараження внутрішньо лікарняними інфекціями. Такий ризик виникає при проведенні будь-якої гігієнічної, діагностичної або лікувальної процедури і зростає при процедурах із застосуванням виробів, які вимагають дезінфекції або стерилізації. Для зниження ризику зараження пацієнтів при перебуванні їх у лікувальному закладі в системі охорони здоров'я України регламентовані заходи спрямовані на недопустимість шляхів передачі внутрішньо лікарняних інфекцій. Також такому ризику підлягає персонал лікувального закладу.

CSSD.png

МЕТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ:

Основна мета процесу полягає в упорядкуванні та регламентації розрізнених в різних підрозділах установи робіт з підготовки хірургічного інструментарію, операційної білизни, перев'язувальних матеріалів і потоків їх руху в єдиній для установи технології.

 • Організація надійної сучасної системи стерилізації виробів медичного призначення, що виключає інструментальний фактор передачі внутрилікарняної інфекції в медичному закладі;

 • Забезпечення необхідних умови для здійснення процесів з підготовки, сортування, мийки та дезінфекції стерилізації усіх виробів застосованих у лікувально-діагностичному процесі роботи. 

ЗАДАЧІ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ:

 • Значне зменшення кількості ускладнень інфекційної етіології у пацієнтів;

 • Зниження витрат на лікування хворих з ускладненнями;

 • Скорочення тривалості перебування хворого на ліжку;

 • Механізація трудомістких процесів при роботі з медичним інструментарієм;

 • Зниження ризиків професійних інфекційних захворювань серед персоналу ЦСВ;

 • Зниження ризиків алергізації персоналу і прикріпленого контингенту за рахунок скорочення  використання хімічних дезінфекційних препаратів;

 • Оздоровлення гігієнічних умов при роботі з інструментами;

 • Зменшення амортизації, зносу і корозії інструментарію;

 • Скорочення  витрат на  хімічну дезінфекцію інструментарію;

 • Збільшення обсягів стерилізації;

 • Зменшення енерговитрат та води;

 • Зменшення часу стерилізації.

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ТА ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ВКЛЮЧАЄ:

 • Підсистему доставки інструментів і матеріалів у ЦСВ і назад у відділення; 

 • Підсистему перед-стерилізаційного очищення та сортування; 

 • Підсистему перед-стерилізаційної автоматичної мийки та дезінфекції (хімічною та тепловою обробкою) та контроль якості мийки;

 • Підсистему комплектації, упакування в пакувальний папір / укладання в контейнери; 

 • Підсистему парової стерилізації інструментів і матеріалів та контроль якості парової стерилізації;

 • Підсистему низько-температурної стерилізації: плазмової та/або паро-формальдегідної та контроль якості низько-температурної стерилізації.

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ:

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ:

ALL RIGHTS RESERVED. © OLFOMED LLC 2016-2020