top of page
ЦЕНТРАЛЬНЕ СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В СУЧАСНОМУ

 ЦЕНТРАЛЬНОМУ СТЕРИЛІЗАЦІЙНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Діяльність сучасних лікарень неможлива без заходів щодо профілактики внутрілікарняних інфекцій. Засоби вкладені в гігієнічні, дезінфекційні, стерилізаційні системи, в організацію санітарно-гігієнічного режиму мінімізують витрати на лікування внутрілікарняних інфекцій. 

Всі пацієнти лікувального закладу, при отриманні медичної допомоги, піддаються ризику зараження внутрішньо лікарняними інфекціями. Такий ризик виникає при проведенні будь-якої гігієнічної, діагностичної або лікувальної процедури і зростає при процедурах із застосуванням виробів, які вимагають дезінфекції або стерилізації. Для зниження ризику зараження пацієнтів при перебуванні їх у лікувальному закладі в системі охорони здоров'я України регламентовані заходи спрямовані на недопустимість шляхів передачі внутрішньо лікарняних інфекцій. Також такому ризику підлягає персонал лікувального закладу.

CSSD.png

МЕТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ:

Основна мета процесу полягає в упорядкуванні та регламентації розрізнених в різних підрозділах установи робіт з підготовки хірургічного інструментарію, операційної білизни, перев'язувальних матеріалів і потоків їх руху в єдиній для установи технології:

❖   Організація надійної сучасної системи стерилізації виробів медичного призначення, що виключає інструментальний фактор передачі внутрилікарняної інфекції в медичному закладі

❖   Забезпечення необхідних умови для здійснення процесів з підготовки, сортування, мийки та дезінфекції стерилізації усіх виробів застосованих у лікувально-діагностичному процесі роботи

ЗАДАЧІ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ:

❖   Значне зменшення кількості ускладнень інфекційної етіології у пацієнтів

❖   Зниження витрат на лікування хворих з ускладненнями

❖   Скорочення тривалості перебування хворого на ліжку

❖   Механізація трудомістких процесів при роботі з медичним інструментарієм

❖   Зниження ризиків професійних інфекційних захворювань серед персоналу ЦСВ

❖   Зниження ризиків алергізації персоналу і прикріпленого контингенту за рахунок скорочення  використання хімічних дезінфекційних препаратів

❖   Оздоровлення гігієнічних умов при роботі з інструментами

❖   Зменшення амортизації, зносу і корозії інструментарію

❖   Скорочення  витрат на  хімічну дезінфекцію інструментарію

❖   Збільшення обсягів стерилізації

❖   Зменшення енерговитрат та води

❖   Зменшення часу стерилізації

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ТА ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ВКЛЮЧАЄ:

❖   Підсистему доставки інструментів і матеріалів у ЦСВ і назад у відділення

❖   Підсистему перед-стерилізаційного очищення та сортування

❖   Підсистему перед-стерилізаційної автоматичної мийки та дезінфекції (хімічною та тепловою обробкою) та контроль якості мийки

❖   Підсистему комплектації, упакування в пакувальний папір / укладання в контейнери

❖   Підсистему парової стерилізації інструментів і матеріалів та контроль якості парової стерилізації

❖   Підсистему низько-температурної стерилізації: плазмової та/або паро-формальдегідної та контроль якості низько-температурної стерилізації

bottom of page