top of page

ТЕЛЕМЕДИЦИНА & ІНТЕГРАЦІЯ

SurgiMedia.png

SurgiMedia, DICOMedia, PanelMedia та SlimDisplay, широкий спектр розумних аудіо-відео-DICOM та дисплейних рішень для медичних та хірургічних середовищ.

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ:

1. Застосування IP протоколів

2. Хірургічні відео-консультації, відео-конференції

3. Хірургічне відео-навчання та підвищення кваліфікації

4. Електронні медичні записи

5. Послуги перекладу відео

6. Застосування «Теле-доглядача»

7. Смарт-телевізори в палатах пацієнтів

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ В МЕДИЦИНІ:

Медична візуалізація має вирішальне значення в кожному медичному закладі та на всіх рівнях охорони здоров’я. Використання медичної візуалізації допомагає лікарям отримати більш точні діагнози та відповідні рішення щодо лікування.

Оскільки технології розвиваються також в інших сегментах охорони здоров’я, ця сфера матиме паралельну тенденцію для того, щоб йти в ногу з необхідністю інтеграції та взаємодії з цифровою медициною.

Важливі програми для медичних методів візуалізації включають використання:

Проекційні рентгенограми – для виявлення переломів кісток, патологічних змін в легенях і діагностики деяких видів раку товстої кишки.

Флюороскопія – для отримання в реальному часі зображень різних внутрішніх частин і структур людського тіла.

МРТ-сканування – для отримання двовимірних зображень тіла і мозку.

Сцинтиграфія – для захоплення двовимірних зображень з випромінювання, що випромінюється введеними радіоізотопами, для виявлення областей біологічної активності, які можуть бути пов’язані з хворобою.

Позитронна емісійна топографія (PET) – діагностувати або лікувати різні патології, використовуючи певні властивості ізотопів і енергетичних частинок, що виділяються з радіоактивного матеріалу.

Медичне ультразвукове дослідження – виробляти зображення плода, органів черевної порожнини, серця, грудей, м’язів, сухожиль, артерій і вен для діагностичних цілей.

Еластографія – відображення пружних властивостей м’яких тканин в організмі.

Тактильна візуалізація – для створення зображень передміхурової залози, грудей, піхви, структур підтримки тазового дна та міофасциальних тригерних точок у м’язах шляхом перетворення сенсу до цифрових зображень.

Фотоакустична візуалізація – для забезпечення in vivo моніторингу ангіогенезу пухлини, картування оксигенації крові, функціональної візуалізації мозку і виявлення меланоми шкіри.

Методи термографії – для виявлення пухлин молочної залози за допомогою таких програм, як телетермографія, контактна термографія та динамічна ангіотермографія.

Методи томографії – виробляти зображення структур тонких зрізів тіла (КТ, ПЕТ-сканування).

Ехокардіографія – щоб побачити детальні структури серця, включаючи розмір камери, функції серця, клапани серця і перикарда.

Також в медичну візуалізацію включені методи вимірювання та запису, які не створюють «картинки», але виробляють дані, які часто представлені у вигляді графіків або карт.

До них відносяться такі прийоми, як електроенцефалографія (ЕЕГ), магнітоенцефалографія (МЕГ) і електрокардіографія (ЕКГ).

bottom of page